تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه انواع سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرتشناسه محصول: 613799
موجود

پروژه انواع سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پروژه انواع سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه انواع سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه انواع سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

موضوع : سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

تعداد صفحات : 134

دارای فایل Word می باشد

سیستم‌های حفاظتی نقش اساسی در ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق‌رسانی را عهده‌دار بوده و از شروع یا گسترش دامنه خسارت ناشی از خطاهای مختلف جلوگیری می‌نمایند. همچنین عملکرد مناسب و انتخابی سیستم حفاظتی باعث کاهش سطح خاموشی می‌شود چرا که حداقل ناحیه‌ای را که برای رفع عیب کافی است از شبکه جدا نموده و باعث تداوم برق رسانی به قسمتهای دیگر شبکه می‌شود.اجزاء اصلی یک سیستم حفاظتی شامل رله‌ها، ترانسهای جریان و ولتاژ و کلیدها هستند که اختلال یا عدم کارکرد صحیح هر یک از این اجزاء باعث عملکرد نادرست سیستم حفاظتی می‌گردد. در این میان رله‌ها وظیفه شناسایی خطا را برعهده داشته و مهمترین جزء سیستم حفاظتی می‌باشند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

فهرست مطالب

فصل اول : اهداف،کلیات و تعاریف

۱-۱-مقدمه

۱-۲-کلیات

۱-۳-ساختار عملکرد رله

۱-۴-انواع رله‌ها

۱-۴-۱-رله اضافه جریان

۱-۴-۲-رله دیستانس

۱-۴-۳-رله دیفرانسیل

۱-۴-۴-رله ولتاژی

۱-۴-۵-رله اضافه شار یا اضافه تحریک

۱-۴-۶-رله فرکانسی

۱-۴-۷-رله سنکرونیزم

۱-۴-۸-رله زمانی

۱-۴-۹-سایر رله‌ها

۱-۵-تعاریف

۱-۵-۱-زمان پاک شدن خطا

۱-۵-۲-زمان عملکرد رله

۱-۵-۳-زمان عملکرد رله ‌های تریپ و کمکی

۱-۵-۴-زمان باز شدن کلید قدرت

۱-۵-۵-حفاظت اصلی

۱-۵-۶-حفاظت پشتیبان

۱-۵-۷-محدوده حفاظتی

۱-۵-۸-قابلیت اطمینان

۱-۵-۹-حساسیت

۱-۵-۱۰-تشخیص‌ گذاری

فصل دوم : مشخصات فنی سیستم و تجهیزات حفاظت

۲-۱-مقدمه

۲-۲-کلیات

۲-۳-حفاظت خطوط انتقال

۲-۳-۱-حفاظت دیستانس

۲-۳-۱-۱-محدوده‌های حفاظتی

۲-۳-۱-۲-کارایی و حداقل ولتاژ پایانه رله

۲-۳-۱-۳-مقاومت جرقه

۲-۳-۱-۴-تزریق جریان در پایانه دور

۲-۳-۱-۵-خطوط چند مداره

۲-۳-۱-۶-حفاظت دیستانس همراه با سیگنال حامل

۲-۳-۱-۷-نظارت بر مدار ترانسفورماتور ولتاژ

۲-۳-۱-۸-واحد سدکننده نوسانات قدرت

۲-۳-۱-۹-واحد تشخیص خطا در هنگام برقدار نمودن

۲-۳-۲-حفاظت اتصال زمین خطوط

۲-۳-۳-حفاظت اضافه جریان خطوط

۲-۳-۴-حفاظت اضافه / کاهش ولتاژ

۲-۳-۵-حفاظت پایلوت خطوط انتقال

۲-۴-حفاظت شینه

۲-۴-۱-حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا

۲-۴-۲-حفاظت دیفرانسیل امپدانس پایین

۲-۵-حفاظت کلید قدرت

۲-۵-۱-حفاظت اشکال کلید

۲-۵-۲-نظارت برمدارت ریپ

۲-۵-۳-حفاظت عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید

۲-۶-حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۶-۱-حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

۲-۶-۲-حفاظت خطای زمین محدود شده

۲-۶-۳-حفاظت افزایش شار/ولتاژ

۲-۶-۴-حفاظت کاهش ولتاژ

۲-۶-۵-حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال

۲-۶-۶-حفاظت تپ چنجر

۲-۶-۷-سایر حفاظت ها

۲-۷-حفاظت راکتور

۲-۸-حفاظت بانک خازنی

۲-۸-۱-حفاظت جریان زیاد یک واحد مجزا

۲-۸-۲-حفاظت جریان زیاد بانک خازنی

۲-۸-۳-حفاظت قوس الکتریکی در میان خازن

۲-۸-۴-حفاظت ولتاژ زیاد بانک خازنی

۲-۸-۵-حفاظت عدم تقارن جریان

۲-۹-طرح های حفاظتی پیشنهادی

۲-۹-۱-حفاظت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۹-۲-حفاظت خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۹-۳-حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۹-۴-حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۹-۵-حفاظت کلید قدرت (تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)

۲-۹-۶-حفاظت شینه (تنها درسطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)

۲-۹-۷-حفاظت راکتور

۲-۹-۸-حفاظت بانک خازنی

۲-۹-۹-حفاظت فیدر (۳۳) ۲۰ کیلو ولت در پستهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت

۲-۱۰- نیازمندی های ترانسفورماتورهای جریان

۲-۱۱- نمونه‌هایی از انتخاب طرحهای حفاظتی پستهای فوق توزیع و انتقال

۲-۱۱-۱-رله‌ گذاری یک پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت نمونه

۲-۱۱-۲-رله‌ گذاری یک پست ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت نمونه

۲-۱۱-۳-حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۱۱-۴-حفاظت شینه و باس کوپلر

۲-۱۱-۵-حفاظت کلید قدرت

فصل سوم : دستورالعمل نصب،راه‌ اندازی و نگهداری سیستم حفاظت

۳-۱-مقدمه

۳-۲-نصب

۳-۳-آزمون های راه ‌اندازی

۳-۳-۱-آزمون های عایقی

۳-۳-۲-آزمون ترانسفورماتورهای جریان

۳-۳-۳-آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

۳-۳-۴-بررسی صحت تنظیمات بر روی رله

۳-۳-۵-آزمون رله به کمک تزریق جریان در ثانویه

۳-۳-۶-آزمون سیستم حفاظتی به کمک تزریق جریان در اولیه

۳-۳-۷-سایر موارد

۳-۴-آزمون های دوره‌ای تجهیزات حفاظتی

۳-۴-۱-آزمایش دوره‌ای رله دیستانس(۲۱,۲۱N)

۳-۴-۲-آزمایش دوره‌ای فاصله ‌یاب خطا(۹۶)

۳-۴-۳-آزمایش دوره‌ای رله وصل مجدد(۷۹)

۳-۴-۴-آزمایش دوره‌ای رله سنکرون چک(۲۵)

۳-۴-۵-آزمایش دوره‌ای رله ولتاژ کم یا ولتاژ صفر(۲۷)

۳-۴-۶-آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان مولفه منفی(۴۶)

۳-۴-۷-آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان آنی(۵۰,۵۰N)

۳-۴-۸-آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معین(۵۱,۵۱N)

۳-۴-۹-آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معکوس(۵۱, ۵۱N)

۳-۴-۱۰-آزمایش دوره‌ای رله تشخیص اشکال کلید(۵۰ BF)

۳-۴-۱۱-آزمایش دوره‌ای رله اضافه ولتاژ(۵۹)

۳-۴-۱۲-آزمایش دوره‌ای رله حفاظت اتصال زمین با ولتاژ باقی ‌مانده(۶۴)

۳-۴-۱۳-آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌ دار با زمان معین(۶۷,۶۷N)

۳-۴-۱۴-آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌ دار با زمان معکوس(۶۷,۶۷N)

منابع

 

 


خرید آنلاین


سایر محصولات

فایل ورد(Word) هماهنگی بهینه رله‌هاي حفاظتي در شبکههاي توزیع متصل به DG


عنوان پروژه : هماهنگی بهینه رله‌هاي حفاظتي در شبکههاي توزیع متصل به DGتعداد صفحات : ۱۱۰شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رله‌هاي حفاظتي در شبکههاي توزیع متصل به

ادامه مطلب  
دانلود فایل ورد Word بررسی کامل رله هاي حفاظتي در حفاظت شبکه هاي برق


عنوان پروژه : بررسی کامل رله هاي حفاظتي در حفاظت شبکه هاي برقتعداد صفحات : ۲۱۷شرح مختصر پروژهشبکه هاي برق از قبیل نیروگاه هاي تولید برق ، خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع و مصرف کننده هاي الکتریکی

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی سيستمهاي تبخیری و اهمیت آنها


فصل اولانواع سيستمهاي تبخیری و اهمیت آنها1-1. مقدمهامروزه فراهم نمودن شرایط آسایش و تهویه مناسب محل زندگی و کار یکی از فاکتورهاي مهمی است که مد نظر مهندسان و سازندگان ابزارها و لوازم تهویه ای می باشد. شرایط آسایش برای مکانهاي مختلف

ادامه مطلب  
تحقیق جامع و کامل در مورد سيستمهاي اسکادا و کاربرد آن در صنعت برق(scada)


فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 95 صفحه     چکیده :SCADA، مخفف Supervisory Control and Data Acquisition، به معنی سيستمهاي كنترل و سرپرستی داده، امروزه به

ادامه مطلب  
پروژه انواع سيستمهاي حفاظتي در شبکه هاي قدرت


موضوع : سيستمهاي حفاظتي در شبکه هاي قدرتتعداد صفحات : 134دارای فایل Word می باشدسیستم‌هاي حفاظتي نقش اساسی در ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق‌رسانی را عهده‌دار بوده و از شروع یا گسترش دامنه خسارت ناشی از خطاها

ادامه مطلب  
سمینار کارشناسی ارشد برق تحلیل و تنظیم رله هاي حفاظتي واحدهاي سیكل تركیبی كرمان


این محصول در قالب پی دی اف و 68 صفحه می باشد.این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته

ادامه مطلب  
تجهیزات حفاظتي پست وشبکه هاي توزیع


دانشجویان ودانش آموزان برق برای آزمون هاي استخدامی برق نیاز به اطلاعات دقیق وکاملی در رابطه با تجهیزات پست وشبکه هاي توزیع برق دارند . به همین منظور فایل  118 صفحه ای به صورت WORD وویرایش شده آماده دریافت می باشد.فهرست مطالبعنوانصفحهفصل او

ادامه مطلب  
تحقیق درباره چالشهاي فناوری اطلاعات در محیط حسابداری


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 میزگرد: چالشهاي فناوری اطلاعات در محیط حسابداری30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلا

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مدیریت


  لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحاتنوع فایل: POWER POINTقابل ویرایش و آماده ارائه تعداد اسلاید : 22 اسلایدسيستمهاي اطلاعاتی - هزینه ها و فایده ها سيستمهاي اطلاعات مدیریت بسم الله الرحمن الرحیم فناوری اطلاعات و نقش آ

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بررسی ساختار و کاربرد رله هاي حفاظتي در شبکه هاي برق

دانلود پروژه  بررسی ساختار و کاربرد رله هاي حفاظتي در شبکه هاي برق  113صفحه فرمتwordفصل اول ـ اهداف، كلیات و تعاریف   مقدمه            &nbs

ادامه مطلب  
logo-samandehi