تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
حل وشرح فارسی مسائل فيزيک هاليدي (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هاليدي


راهنما وحل المسائل کاملأ فارسیفيزيک هاليدي براساس ويرايش متن جدید وآخرین متن فيزيک هاليدي جلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیسجلدسوم نوروشاره هاحل فارسی وتشریح فارسی کل مسائل فيزيک هاليدي به انضمام هرآنچه ضمیمه  کتاب شده استدیوید هاليدي رابرت رزنیک کنت اس کرینمبانی فيزيک باعنوان کلی فيزيک هاليدي نوشته ی دیوید هاليدي رابرت رزنیک کنت اس کرین کتاب جامع وکامل مفاهیم اصلی فيزيک شامل مکانیک الکتریسیته ومغناطیس وشاره ها گرما ونور ومباحث ضمیمه شده دیگراست که درهرجلد به فصل های منفک شده ای تقسیم شده که حول یک مفهوم مثل مکانیک بحث می کند نوشته شده درمورد جلد اول خودش شامل کلیه مفاهیم مکانیک ازجمله حرکت دریک بعد دوسه بعد نیرو جرم وانرژی وکلیه مباحث مربوط پرداخته شده جلددوم با عنوان الکتریسیته

ادامه مطلب  
حل کامل حل المسائل کامل فيزيک هاليدي جلد اول ويرايش دهم - مکانیک


حل المسائل کاملفيزيک    هاليديجلد   اولمکانیک      و       گرماکیفیت  عالیمبانی فيزيک تحت نام وعنوان فيزيک هاليدي یک مجموعه ی نفیس وباارزش از کتابهای بنیادی ومفاهیم بنیادی فيزيک است که شامل مفاهیم بنیانی وریشه ای فيزيک ازجمله مکانیک وگرما در قوانین نیوتون والکتریسیته ومغناطیس درقوانین الکتروستاتیک ماکسول کلاسیک و شاره ها ونور قوانین سیالات ونور وفرنل وعدسی ها وآیینه ها درسه جلد کامل دربردارنده ی کلیه مفاهیم لازم برای یادگیری اصولی فيزيک است به صورتی که فيزيک مدرن ومراتب بالاتر آن مثل مکانیک کوآنتومی فيزيک کوآنتوم فيزيک هسته ای و....را بدون تسلط کامل بر مبانی فيزيک یعنی همین مجموعه کتب فيزيک هاليدي نمی توان درک کرده یا ره

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت فصل اول فيزيک 2 و آزمایشگاه , فيزيک و اندازه گیری


در این فصل، به تشریح موضوع علم فيزيک می پردازیم. پس با زمینه هایی که فيزيک در آنها کاربرد دارد و شاخه های مختلف علم فيزيک آشنا می شویم. سرانجام به اهمیت اندازه گیری در فيزيک و کمیتهای اصلی و فرعی و کمیتهای نرده ای و بُرداری وعملیات جبری آنها می پردازیم. تاریخچه پیدایش و گسترش فيزيک:علم مطالعه حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آنها بر ماده را علم فيزيک گویند. واژه فيزيک از واژه باستانی یونانی physis به معنای طبیعت و ماهیت گرفته شده است. فیلسوفان آسیای صغیر، نخستین کسانی بودند که پرسشهایی درباره طبیعت و ماهیت بنیادی (physis) دنیای مادی مطرح ساختند (در سده هفتم قبل از میلاد مسیح)ارشمیدس بر روی مبحث ایستاشناسی (استاتیک) و هیدوراستاتیک کار کرد که به روشهای امروزی بسیار نزدیک بود. پس از ظهور و گسترش اسلام، دانشمندان

ادامه مطلب  
پاورپوینت فيزيک و اندازه گیری 12 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ويرايش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 17 صفحهفصل اول فيزيک و آزمایشگاه 2 فيزيک و اندازه گیری مقدمه:در این فصل، به تشریح موضوع علم فيزيک می پردازیم.پس با زمینه هایی که فيزيک در آنها کاربرد دارد و شاخه های مختلف علم فيزيک آشنا می شویم.سرانجام به اهمیت اندازه گیری در فيزيک و کمیتهای اصلی و فرعی و کمیتهای نرده ای و بُرداری وعملیات جبری آنها می پردازیم.  تاریخچه پیدایش و گسترش فيزيک: علم مطالعه حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آنها بر ماده را علم فيزيک گویند.واژه فيزيک از واژه باستانی یونانی physis به معنای طبیعت و ماهیت گرفته شده است.فیلسوفان آسیای صغیر، نخستین کسانی بودند که پرسشهایی درباره طبیعت و ماهیت

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت درمورد فيزيک و اندازه گیری 12 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ويرايش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 17 صفحهفصل اول فيزيک و آزمایشگاه 2 فيزيک و اندازه گیری مقدمه:در این فصل، به تشریح موضوع علم فيزيک می پردازیم.پس با زمینه هایی که فيزيک در آنها کاربرد دارد و شاخه های مختلف علم فيزيک آشنا می شویم.سرانجام به اهمیت اندازه گیری در فيزيک و کمیتهای اصلی و فرعی و کمیتهای نرده ای و بُرداری وعملیات جبری آنها می پردازیم.  تاریخچه پیدایش و گسترش فيزيک: علم مطالعه حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آنها بر ماده را علم فيزيک گویند.واژه فيزيک از واژه باستانی یونانی physis به معنای طبیعت و ماهیت گرفته شده است.فیلسوفان آسیای صغیر، نخستین کسانی بودند که پرسشهایی درباره

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; فيزيک و اندازه گیری 12 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 17 اسلایدفصل اول فيزيک و آزمایشگاه 2 فيزيک و اندازه گیری تهیه کننده: همارستگاراستاد محترم: آقای نجفیپاییز 86 مقدمه:در این فصل، به تشریح موضوع علم فيزيک می پردازیم. پس با زمینه هایی که فيزيک در آنها کاربرد دارد و شاخه های مختلف علم فيزيک آشنا می شویم. سرانجام به اهمیت اندازه گیری در فيزيک و کمیتهای اصلی و فرعی و کمیتهای نرده ای و بُرداری وعملیات جبری آنها می پردازیم.   تاریخچه پیدایش و گسترش فيزيک: علم مطالعه حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آنها بر ماده را علم فيزيک گویند. واژه فيزيک از واژه باستانی یونانی physis به معنای طبیعت و ماهیت گرفته شده است. فیلسوفان آسیای صغیر، نخستین کسانی بودند که پرسشهایی درباره طبیعت و ماهیت بنیادی (physis) دنیای مادی م

ادامه مطلب  
حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فيزيک هاليدي (۴۴فصل سه جلد)


حل المسائل وشرح کامل چهل وپنج فصل ازمبانی فيزيک هاليدي شامل سه جلد فيزيک هاليدي نسخه انگلیسی آسانجلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیسجلد سوم شاره ها امواج  نور ترمودینامیک گرماکتاب معتبرمبانی فيزيک که با نام فيزيک هاليدي شناخته شده است کتاب منبع جامع ومرجع رشته ی فيزيک ورشته های مرتبط درایران وبیشترکشورهای جهان است دیوید هاليدي رابرت رزنیک وپروفسورجوان فيزيک کنت اس کرین نویسندگان اصلی این مجموعه سه جلدی تحت نام فيزيک هاليدي هستند این کتاب بارها ويرايش شده است وهربارمتناسب با یافته های جدید علمی بخش هایی به آن افزوده یا آنچه که فيزيکدانان درمورد موضوعی تازه کشف کرده اند درآن بخش تجدیدنظرشده وويرايش صورت گرفته استمتن حاضروآماده برای دریافت حل المسائل این مجموعه سه جلدی براساس ويرايش جدید  وبه زب

ادامه مطلب  
متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فيزيک هاليدي همراه حل کامل مسائل -فارسی


متن کامل فصل های چهارتا اول چهارده هاليديفصل چهارم تا ابتدای فصل چهارده ۱۰فصل ازفصل ۴ تا ابتدای فصل ۱۴ مجموعه فيزيک هاليدي اصل متن وحل مسائل پایانی - فارسیمتن فارسی کامل هرفصل همراه حل کامل فارسی مسائل حل نشده ی پایان هرفصل - فارسیمتن فارسی وحل مسائل هاليدي(۱۰فصل)مبانی فيزيک تحت نام کلی فيزيک هاليدي منبع ومرجع کتابهای فيزيک درتمامی رشته ها است بطوریکه منبع درس فيزيک دبیرستان نیز همین فيزيک هاليدي است واین امر برجستگی جامعیت  صحت وقابل اطمینان بودن این کتاب را نشان می دهد رابرت رزنیک دیوید هاليدي وپروفسورجوان کنت اس کرین کتابی درزمینه ی فيزيک را به رشته ی تحریردرآوردند ( البته کنت اس کرین بعدها به دومؤلف دیگر پیوست) که سالیان طولانی است که درتمامی دانشگاههای دنیا منبع  معتبر درس فيزيک

ادامه مطلب  
متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فيزيک هاليدي


متن وراهنما وحل المسائل فارسی کامل فصول چهارده - پانزده - شانزده - هفده - هجده - نوزده - بیست وبیست ویکم فيزيک هاليديهمانگونه که درمعرفی محصولات مشابه محصول عرضه شده نوشته وبیان شد مجموعه مبانی فيزيک با نام فيزيک هاليدي منبع ومرجع کتب درس فيزيک دانشگاههای معتبر دنیا است قبلأ درهمین فروشگاه حل المسائل فارسی کامل شامل کلیه ی مسائل پایان تمامی فصل های فيزيک هاليدي که حل نشده اند را به صورت یک مجموعه ی کامل حل المسائل کاملأ فارسی  که حل مسائل کل مجموعه ی فيزيک هاليدي به فارسی حل شده ویک حل المسائل کاملأ فارسی ازکل مسائل پایان فصول فيزيک هاليدي است عرضه شده است واکنون نیزجزو محصولات همین فروشگاه اینترنتی ودرلیست محصولات است همچنین حل المسائل انگلیسی آسان وکامل نیز درهمین فروشگاه موجود است اما متن فصو

ادامه مطلب  
کتاب و حل المسائل فيزيک هاليدي (نسخه فارسی + لاتین + تست)


ويرايش هشتمفيزيک هاليدي را میتوان از مهمترین دروس دانشگاهی و پایه مشترک بین دروس فنی و علوم پایه دانست و بهمین خاطر مهم برای اکثر رشته ها محسوب می شود. در این پست مجموعه ای کامل از فيزيک هاليدي را برای شما اماده کرده ایم. در این مجموعه آخرین نسخه فيزيک هاليدي به همراه حل تمام مسائل آن آورده شده است. مهمترین قسمت آن نیز ترجمه فارسی کتاب فيزيک هاليدي به همراه نمونه و بانک تست گسترده آن می باشد. هم اکنون می توانید کتاب فيزيک هاليدي به همراه حل المسائل آن را به صورت رایگان از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.همچنین در این مجموعه کاملترین سری حل تمرین که شامل  ۴۱۳۰ صفحه می شود و حل هر مسئله به طور کامل. در یک صفحه است گنجانده شده است..سرفصل های اصلی کتاب فيزيک هاليدي Fundamentals Of Physics :Physics and M

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi