تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
اقدام پژوهی دبیر شيمي چگونه توانستم با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارم؟


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 55 صفحه می باشد.اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد.چكیدهبهره مندی انسان از هوش و استعدادهای خدادادی، از دیرباز او را بر آن داشته است كه با مشاهده جلوه های شگفت انگیز طبیعت، عزمی جزم و انگیزه ای قدرتمند در جهت آگاهی یافتن از دانش و فناوری های روز داشته باشد و در راستای تحقق هر چه بیش تر اهداف علمی – آموزشی گام بردارد. امروزه اندوختن معلومات در امر یاددهی – یادگیری به تنهایی كافی نیست و نوعی غفلت و بازماندن

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از فناوری اطلاعات( IT ) بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس شيمي 2 کوشا باشم؟


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 33 صفحه می باشد.اقدام پژوهی دبیر شيمي چگونه توانستم با استفاده از فناوری اطلاعات( IT ) بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس شيمي 2 کوشا باشم؟اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد.چكیدهدرس شيمي از دروسی است كه درك مفاهیم آن از دید دبیران و دانش آموزان دشوار است و معمولاً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شيمي به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و كاربردی بودن، قابلیت بالایی برای ارائه مفاهیم، باشبیه سازی و پویانمایی (انیمیشن)

ادامه مطلب  
علم شيمي و کاربردی کردن آن (word) 24 صفحه


عنوان :علم شيمي و کاربردی کردن آنقالب بندی : wordتعداد صفحات : 24 محتویات مقدمهکاربرد شيمي در زندگی روزمره تاریخچه مختصر علم شيمي و کاربردهای اشعلم شيمي، فناوری نانو و برخی كاربردهای آن در صنعت آب نگاهی به چگونگی کاربردی کردن علم شيمي با دو مثالاهمیت کاربرد فناوری نانو در صنعت آببرخی کاربرد های فناوری نانو در عرصه صنعت آبنانو فیلتراسیوننانو حسگر هاشيمي سبز: پیش‌گیری از آلودگی در سطح مولكولی بنیادهای شيمي سبز كوشش‌ها و دستاوردهای شيمي سبز سخن پایانی  فهرست منابع  قسمتی از متن علم شيمي و کاربردی کردن آنمقدمه:کاربرد شيمي در زندگی روزمره        شيمي از کاربردی ترین علوم تجربی می باشد که به طور مستقیم در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم. به طوری که به جرات می توان گفت ک

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد علم شيمي


21 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق كیمیاگری   هنركیمیاگری كه مصریان قدیم آن را هنر مقدس می خوانندمنحصراً دراختیار روحانیون مصربوداین علم ازاسكندریه كه مركز علمی ان زمان بود به ایران امد وازاینجا به اروپای غربی رفت.   كیمیاگران به وجودجسم مرموزی بنام سنگ فیلسوفان (اكسیر)معتقدبودندوخیال می كردندكه باكشف این سنگ مس رابه طلاوسرب رابه نقره تبدیل كنندولی هیچگاه دراین راه موفق نشدندلیكن درخلال این كارها و ازمایشات پاره ای ازموادكه مورداستفاده می باشدوهمچنین روش عملیاتی كه درازمایشگاههای شيمي متداول است ازان دوره ها به جای مانده است.    عده ای ازكیمیاگران متوجه گیاهان شده بودندوازراه تصفیه وتقطییر توانستندعصاره های مختلفی بدست اورند كه بعداً

ادامه مطلب  
حل المسائل فارسی شيمي فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شيمي


حل المسائل فارسی درس شيمي فیزیک اتکینز- باروویژه ی مهندسی شيمي درمقطع کارشناسیدرس شيمي - فیزیک ازدروس مهم رشته های مهندسی شيمي ورشته های مرتبط با شيمي است منبع ومرجع انتخابی این درس  شيمي فیزیک نوشته ی اتکینز وبارو است اهمیت این کتاب بدلیل توانایی مؤلفین در نحوه ی شرح وبیان مفاهیم شيمي درفیزیک با روانی وسادگی است فیزیک درشيمي سهم دارد همانگونه که شيمي درفیزیک اما درمقیاسی کمتر این دونویسنده مباحث مشترک بین شيمي وفیزیک را یعنی آندسته ازپدیده هایی که مستقیم با فیزیک سروکاردارد را معرفی نموده اند اما اصل کتاب محتوایی بسیارگسترده تردارد آنهم بیان وتوصیف  مولکول ها واتم ها درمقیاس بزرگ است فشار یک کمیت فیزیکی است دما یک کمیت اسکالرفیزیکی است وقانون مربوط به فشارودما نیز فیزیکی است اما تحت همین قانون فیزیکی

ادامه مطلب  
حل مسئله ها حل المسائل کامل شيمي عمومی سیلبربرگ - شيمي معدنی


حل المسائل کاملاصول شيمي عمومیجلد اول شيمي معدنیسیلبربرگMartin S . Silberberg346 صفحه حل مسئلهPDFکیفیت   عالیبین متن شيمي عمومی مورتیمرجلد اول ودوم یعنی شيمي معدنی وآلی ومتن اصول شيمي عمومی جلدهای اول ودوم شيمي معدنی وآلی درمقام مقایسه البته که شيمي عمومی مارتین سیلبربرگ ازجمیع جهات بهتروسرآمد است شيمي عمومی سیلبربرگ متن علمی امروزی مبتنی برآخرین یافته های علم فیزیک که با شيمي درارتباط است می باشد بطوریکه وقتی متن اصلی کتاب را مطالعه می کنیم متوجه ی این تفاوت بین متن شيمي مورتیمروشيمي سیلبربرگ می شویم بعبارتی شيمي عمومی سیلبربرگ درحالت مقایسه مثل مقایسه ی مکانیک کوآنتومی گاسیوریچ بالنتاین شیف و.....ومکانیک کوآنتومی زتیلی ساکورایی وگریفیث است به همین دلیل وبه دلیل اینکه سیلبربرگ احتیاط راکنارگذاشته

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل اصول ومبانی بنیادی محاسبات ( موازنه)مهندسی شيمي - همیل بالاو


حل المسائل کامل اصول بنیادی ومبانی محاسبات درمهندسی       شيميدیوید  هامیل   بالاوموازنه  حل المسائل کامل مسائل موازنهمحصول حل المسائل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شيمي که همان کتاب معروف حل المسائل موازنه است قبلأ نیز درهمین فروشگاه عرضه شده است وجزو محصولات فروشگاه بوده وقابل دریافت است اما این حل المسائل تفاوتهایی با محصول نامبرده ی قبلی دارد اگرچه این حل المسائل وحل المسائل قبل تر ارایه شده هردو مربوط به مبانی محاسبات درمهندسی شيمي است اما همچنانکه درمعرفی محصولات مشابه نوشته شده اصول بنیادی ومبانی محاسبات درمهندسی شيمي اصل کتاب دیوید هامیل بالاو بسیار گسترده است بطوریکه اصل متن بیش از یکهزارودویست صفحه دارد وحل المسائل آن بی

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل شيمي آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری


حل المسائل کامل شيمي آلیمک موریشيمي علم موادوتبدیل آنها به یکدیگراست این تعریف ساده واولیه ی علم شيمي است که دوران قبل ازدانشگاه دردبیرستان آموخته ایم درحقیقت نیز همین عبارت کوتاه تعریف علم شيمي بهترین تعریف ازعلم شيمي است چراکه مرز بین علم شيمي وعلوم دیگر بخصوص فیزیک را آشکارمی کند درتعریف فیزیک خوانده وآموخته ایم فیزیک علم بررسی پدیده ها بدون تغییردرترکیبات  جرم ومواد بکاررفته درپدیده ها است یعنی وجه تمایز مهم فیزیک وشيمي همین تغییریا عدم تغییردر ترکیبات است شکر وقتی درآب حل می شود یک محلول همان شربت پدید می آید به عبارتی دیگر پس ازحل شدن محلول بدست آمده آب نیست شکرهم نیست ومهمتراینکه محلول پدید آمده خواص فیزیکی وشيميایی کلأ متفاوتی ازآب وشکر دارد اما فیزیک چنین نیست وقتی مقداری شن را درون آب می ریزیم آب همچنان آب است

ادامه مطلب  
دانلود قالب های پاورپوینت رشته شيمي و فیزیک


دانلود 37 تم و قالب پاورپوینت شيمي و فیزیک و زیست شناسیاین مجموعه تم و قالب پاورپوینت حرفه ای و با بگراندهای عالی و جذاب و شفاف و متناسب با رشته شيمي و فیزیک و زیست شناسی و ...که با بگراند های ملکول و اتم و ساختارهای دی ان ا و پیوندهای ملکولی و اتمی و آزمایش های شيميایی و آزمایشگاه و انواع ابزار و وسایل آزمایش فیزیک و شيمي و میکروب و باکتری و سلول ها و ...برای ارائه سمینار، مقاله، کنفرانس و دفاع پایان نامه در مقاطع تحصیلی کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا با گرایش ها و موضوعات متناسب و مختلف آماده شده است.همچنینی در دوره دبیرستان و ابتدایی و ... قابل استفاده می باشند.این مجموعه تم دارای 37 قالب پاور پوینت می باشدتعداد اسلایدها :2 الی 4 اسلاید می باشد (در آینده به تعداد قالب های این مجموعه افز

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل انتقال جرم وگرما(انرژی) اینکوپترا


حل المسائل کاملانتقال جرم وگرماموازنهاینکوپترامهندسی شيمي رشته های مرتبط با شيمي وتمامی رشته های مرتبطدرمورد مبحث مهم انتقال جرم وگرما یا جرم وانرژی بخصوص در علم شيمي مربوط به مهندسی شيمي قبلأ درهمین فروشگاه محصول حل المسائل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شيمي از دیوید هامیل بالاو ارایه شده ودرلیست محصولات است وقابل دریافت حل المسائل مذکور درمورد مفهوم مهم موازنه ی انرژی درشيمي است ومبنای محاسباتی آن اما دراین محصول از اینکوپترا این انتقال وموازنه ی جرم وانرژی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرارگرفته ومسائل مربوط به آن حل شده است بطوریکه قابل استفاده برای همه ی رشته ها ودروس وعلومی است که جرم وگرما وانتقال جرم وانرژی درآنها اهمیت دارد رشته های مهندسی اغلب ورشته های علوم پایه نیز دربرمی گیرد اما بیشترین مورد مربوط به ش

ادامه مطلب  
حل فارسی حل المسائل فارسی شيمي فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شيمي


حل المسائل فارسی شيمي فیزیکآتکینز- باروکارشناسی  مهندسی  شيميPDFدو فایل زوج صفحه ای ازحل فارسی فصل های یک ودو11 صفحه فارسی فایل فصل اول 22 صفحه12 صفحه فایل فصل دوم 24 صفحهکیفیت   عالیدر دو محصول قبلی درواقع بعد ازاین محصول یک محصول متن درسی فارسی شيمي فیزیک اتکینز بارو ارایه شده است البته درمحصولی به همین نام متن فارسی این درس قبلأ ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است ویکصدوهفتاد وهشت صفحه دارد اما محصول موردنظر ارایه شده متن درسی فارسی شيمي فیزیک بارو هشتادوهفت صفحه دارد اما اگرچه تعداد صفحات کمتراست محتوای مطالب محصول فعلی متن درسی به روز تر وجامع تراست گذشته ازاینکه محصول قبلی نیز محتوایی مناسب دارد وقابل استفاده بوده ومفید است ومحصول حل المسائل کامل شيمي فیزیک اتکینز بارو

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی رشته شيمي


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 12 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولكول‌هاست. دانشی كه می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسی كند و رشته شيمي، رشته‌ای است كه به پرورش متخصصانی می‌پردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شيميایی را كنترل می‌كنند. دكتر محمدحسین رفیعی استاد شيمي دانشگاه تهران در معرفی این رشته می‌گوید: «رشته شيمي دارای دو بخش علم شيمي و صنایع شيمي است كه علم شيمي به عنوا

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد فیزیک چندگانه


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد27صحفه   مقدمهبه محیطFEMLAB، كه مسائل مولتی فیزیك ( فیزیك چند گانه) شما را محیط MATLAB حل می كند، خوش آمدید:این  كتاب قصد دارد كاربران را با نظم كامل توانایی مولتی فیزیك( فیزیك چند گانه) در زمینه FEMLAB آشنا كند. آموزش و مثالهای مرحله به مرحله بوسیله توابع قدرتمند در FEMLAB توضیح داده شده اند:شما چگونگی نصب یك مدل در واسط گرافیكی كاربر(GHI) در FEMLAB و یك محیط قدرتمند تكنیك های مدل سازی جدید را فقط با كلیك یك ماوس را یاد می گیرید:این كتاب برای كسانی كه خواهان كشف مدل های ویژه و همچنین برای كسانی كه می خواهند یك دید گسترده و كلی از تكنولوژی مولتی فیزیك ( فیزیك چند گانه) در FEMLAB’S cutting-edge بدست بیاورند، مناسب و ایده آل می باشد.نحوه بیان در این كتاب بگونه ای است كه كاربر سریع و ا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله شيمي دارویی


 تعداد صفحات : 96 صفحه     -      قالب یندی :  word           مقدمه:در ابتد لازم می‌دانم در مورد شيمي داروئی و تعریفاتی كه در این رشته وجود دارد صحبت كنم.ملاحضات اساسی شيمي داروئی:الف ـ تعریف: دكتر گلن اوت یوت شيمي داروئی را بطور مناسبی تعریف كرده است. در تعریف او، شيمي داروئی رشته‌ای است كه اصول شيمي و زیست شناسی را بكار گرفته است و دانشی می‌آفریند كه در آن، مواد درمانی حاصل می‌گردند. از اینرو شيمي‌داروئی‌دان‌ها نه تنها باید یك شيمي آلی‌دان قابلی باشند، بلكه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی، بخصوص بیوشيمي و فارماكولوژی داشته باشند. ارتباط شيمي داروئی با علوم دیگر در نمای زیر نشان داده شده است: &n

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل شيمي فیزیک اتکینز-بارو


حل  المسائل کاملشيمي      فیزیکآتکینز   -     بارومهندسی  شيمي کارشناسیکیفیت عالیدررشته ی مهندسی شيمي درمقطع کارشناسی شيمي فیزیک اتکینز- بارو ازمنابع مطرح ومعتبر دانشگاهی درسراسرجهان است چراکه این دو دانشمند بخوبی وشایستگی حق مطلب رادرمبحث شيمي فیزیک یا نقش پررنگ فیزیک درشيمي را ادا کرده اندقبل ازاین محصول حل المسائل فارسی شامل بخش وفصول موردنیاز برای رشته ی مهندسی شيمي فقط بصورت حل المسائل بدون صورت مسئله ارایه شده وجزو لیست محصولات فروشگاه جمهوربوده وقابل دریافت استاما بنا به ملاحظاتی وکامل نبودن حل المسائل نامبرده شده ونیز عدم برخورداری نسخه ی فارسی حل المسائل شيمي فیزیک اتکینز بارو ازکیفیت مناسب درحداقل ها نسخه ی اصلی حل المسائل کامل حل مسائل شيمي فیزیک

ادامه مطلب  
معرفی رشته شيمي


12 صشيميهدف : شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولكول‌هاست. دانشی كه می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسی كند و رشته شيمي، رشته‌ای است كه به پرورش متخصصانی می‌پردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شيميایی را كنترل می‌كنند. دكتر محمدحسین رفیعی استاد شيمي دانشگاه تهران در معرفی این رشته می‌گوید: «رشته شيمي دارای دو بخش علم شيمي و صنایع شيمي است كه علم شيمي به عنوان یكی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتكنولوژی ، پزشكی ، دندانپزشكی ، داروسازی و رشته‌های متعدد مهندسی است. اما صنایع شيميایی عبارت است از صنایعی كه در آنها واكنش شيميایی انجام می‌گیرد یعنی اقسام مواد اولیه تبدیل به

ادامه مطلب  
دانلود مقاله معرفی رشته شيمي


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :12 بخشی از متن مقالهشيميهدف : شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولكول‌هاست. دانشی كه می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسی كند و رشته شيمي، رشته‌ای است كه به پرورش متخصصانی می‌پردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شيميایی را كنترل می‌كنند. دكتر محمدحسین رفیعی استاد شيمي دانشگاه تهران در معرفی این رشته می‌گوید: «رشته شيمي دارای دو بخش علم شيمي و صنایع شيمي است كه علم شيمي به عنوان یكی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتكنولوژی ، پزشكی ، دندانپزشكی

ادامه مطلب  
شيمي سبز چیستنام فایل : شيمي سبز چیست
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 10
حجم : 63 کیلوبایت
                 شيمي سبز چیست؟  شيمي نقش بنیادی در پیشرفت تمدن آدمی داشته و جایگاه آن در اقتصاد ، سیاست و زندگی روز به روز پر رنگ تر شده است . با این همه ، شيمي طی روند پیشرفت خود ، كه همواره با سود رساندن به همراه بود ، آسیب های چشم گیری نیز به سلامت آدمی و محیط زیست وارد كرده است شيميدانها سالها كوشش و پژوهش ، مواد خاصی از طبیعت برداشت كرده اند .كه با سلامت آدمی و شرایط محیط زیست سازگاری سیار دارند ، و آنها را به مواردی تبدیل كرده اند كه سلامت آدمی و محیط زیست را به چالش كشیده اند . همچنین ف این مواد به سادگی به چرخه ی طبیعی مواد باز نمی گردند و سالهای زیادی بصورت زباله های بسیار آسیب رسان و همیشگی در طبیعت م

ادامه مطلب  
تحقیق شيمي کاربردی


7 صفحه شيمي کاربردی یکی از گرایش های شيمي می باشد که شامل دروس کاربردی شيمي در صنعت است. اگر چه در گرایش شيمي کابردی درس های تئوری شيمي نیز تدریس می‌شود اما تعداد واحدهای درس های کاربردی در این گرایش بیشتر است و تعداد واحدهای درس های تئوری آن کمتر از شيمي محض است تعاریف اولیه ‌از شيمي ‌داروییشيمي ‌دارویی ، جنبه‌ای از علم شيمي ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شيمي‌دان دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شيمي ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل جداسازی و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری و بهبود

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی رشته شيمي


فرمت فایل : WORD(لینک دانلود پایین صفحه)تعداد صفحات: 11صفحه     تعریف:هدف :شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولكول‌هاست. دانشی كه می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسی كند و رشته شيمي، رشته‌ای است كه به پرورش متخصصانی می‌پردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شيميایی را كنترل می‌كنند. دكتر محمدحسین رفیعی استاد شيمي دانشگاه تهران در معرفی این رشته می‌گوید: «رشته شيمي دارای دو بخش علم شيمي و صنایع شيمي است كه علم شيمي به عنوان یكی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتكنولوژی ، پزشكی ، دندانپزشكی ، داروسازی و رشته‌های متعدد مهندسی است. اما صنای

ادامه مطلب  
حل المسائل حل المسائل کامل شيمي فیزیک - اتکینز بارو


حل  المسائل  کاملشيمي       فیزیکآتکینز   -   باروکارشناسی   مهندسی  شيميPDF478 صفحهکیفیت    ممتازدرمعرفی محصول متن درسی به زبان فارسی شيمي فیزیک آتکینز بارو که محصول قبل ازاین محصول است درباره ی شيمي فیزیک اتکینزبارو ومطالب تعیین شده برای کارشناسی مهندسی شيمي درمعرفی محصول مطالبی بیان ونوشته شده است این محصول حل المسائل کامل شيمي فیزیک اتکینز بارو نسخه ی اصلی است اما چون حل مسائل با صورت مسئله وشماره مسئله وفصل مربوط است ونیز مسائل حل کامل تا رسیدن به جواب نهایی وعددی یا رابطه ای مسئله شده اند زبان نوشتاری هیچگونه مشکلی پدید نمی آورد مضاف براینکه بهترین وبا کیفیت ترین نسخه ی اصلی حل المسائل شيمي فیزیک اتکینز بارو است مسائل حل ش

ادامه مطلب  
تجربیات مدون دبیر شيمي


چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات درس شيمي و ذكر راهكار ها و پیشنهادات گرد آوری شده در 36 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشعنوان                                                                                                        

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل مبانی شيمي تجزیه - داگلاس اسگوک


حل المسائل کامل مبانی شيمي تجزیه داگلاس اسگوک درباره ی شيمي وهرآنچه به این علم مربوط می شود قبلأ توضیحاتی داده شده استاما این محصول حل المسائل کامل مبانی شيمي تجزیه از اسگوک است بدون تردید چنانچه کتاب شيمي تجزیه از اسکوگ مفید برای دانشجویان رشته ی شيمي نبود این کتاب درشمارمنابع درس شيمي تجزیه ازطرف وزارت علوم تأیید نمی شدلذا این درس هم مانند سایر دروس مسائلی حل نشده برای حل دارد که برای تسلط وتوانایی بیشتر دانشجویان این رشته ورشته ی شيمي است حل المسائل ارایه شده حل المسائل کامل مبانی شيمي تجزیه ی اسکوگ است که شامل حل وشرح البته هرجا شرح لازم بوده است به زبان انگلیسی اما ساده است که مباحث مختلفی از شيمي را دربرمی گیرد دانشجویان رشته ی شيمي احتمالأ با اصل کتاب ومسائل آن آشنایی دارند لذااین محصول حل المسائل کامل مبانی شيمي ت

ادامه مطلب  
تحقیق شيمي درمانی سرطان


تحقیق شيمي درمانی سرطان در حجم 11 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:كار شيمي درمانی ؟بنابر انجمن ملی سرطان تقریباً همه سلولها های نرمال زیاد می شوند و می میرند یك راه كنترل در ظرف فرآیند موسوم است به apoptosis.سلولهای سرطانی كمك می كنند به نگه داشتن تقسیمات و ساختن بیاری سلول ها در خارج و مكانیسم هایی كه موجب apoptosis نرمال می شوند.داروهای ضد سرطان، سلولهای سرطانی را به وسیله خم كردن آنها، را خراب می كند و از بزرگ شدن و تقسیم شدن یك یا بیش از حد گردش رشد جلوگیری می كند.شيمي درمانی ممكن است تركیبی از یك یا چند سلول سمی دارویی كه می كشد سلولها را به وسیله یك یا چند مكانیسم باشد.رژیم شيمي  درمانی انتخاب می شود به وسیله بیشتر قراردادهای تومور شناسی كه بر اساس معالجه یك نوع سرطان است. خواندن پیوندنامه ها فاكتور هایی در مور

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد شيمي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
شيمي عمومی
دید کلی
شيمي را می‌توان به صورت علمی که با توصیف ویژگیها ، ترکیب و تبدیلات ماده سروکار دارد، تعریف کرد. اما این تعریف ، نارساست. این تعریف ، بیانگر روح شيمي نیست. شيمي همچون دیگر علوم ، سازمانی زنده و در حال رشد است، نه انباره‌ای از اطلاعات. علم ، خاصیت تکوین خودبخود دارد. ماهیت هر مفهوم تازه آن ، خود محرک مشاهده و آزمایشی جدید است که به بهبود بیش از پیش آن مفهوم و سرانجام به توسعه دیگر مفاهیم می‌انجامد.از آنجا که زمینه‌های علمی همپوشانی دارند، مرز متمایزی میان آنها نمی‌توان یافت و در نتیجه مفاهیم و روشهای علمی کاربرد همگانی پیدا می‌کنند. در پرتو این گونه رشد علمی ،

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شيمي - بالاو


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شيمي براساس کتاب اصول بنیانی ومحاسبات درمهندسی شيميدیوید هامیل بالاوکتاب اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شيمي همان کتاب معروف موازنه قبلأ درهمین فروشگاه بصورت دوفایل ترجمه ی فارسی کتاب ونیز جزوه ی همین کتاب به فارسی ارایه شده استمحصولی که دراینجا واکنون ارایه می شود حل المسائل کتاب مزبوربصورت حل کامل تمامی مسائل آن است که شامل حل تمامی مسائل کتاب اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شيمي است این حل المسائل با عددنویسی انگلیسی نوشته شده وحل مسائل بصورت عددنویسی وشرح مختصرحل هرمسئله به زبان انگلیسی است اما ازآنجا که قبل ازارایه این حل المسائل ترجمه ی فارسی اصل کتاب موازنه یا همان اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شيمي عرضه شده است این حل المسائل با حل انگلیسی نمی توا

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل الکترومغناطیس- Marionهلد ماریون


حل المسائل کامل مسائلالکترومغناطیسهیلد ماریونامواج وتشعشعات الکترومغناطیسیHeald Marionمسائل الکترومغناطیس توسط نویسندگان متعددی حل شده است که درهمه ی آنها تقریبأ نوع وروش حل یکسان است لاکن گاهی یک حل المسائل به دلیل ویژگی هایی بیشترمورد توجه قرارمی گیرد که شاید شرح روانتروقابل درک تر بودن حل مسئله یا جامعیت حل مسائل دراین امردخیل باشد حل المسائل الکترومغناطیس ماریون دارای چنین ویژگی هایی است لذااین حل المسائل کامل است اما نسخه ی انگلیسی ی حل المسائل الکترومغناطیس ماریون است این حل المسائل زبان نوشتاری انگلیسی دارد اما زیادپیچیده ومشکل نیست وبیشتربه حل مسائل مربوط به حرکت امواج ومیدان وتشعشعات الکترومغناطیسی پرداخته وازاین جهت جزو حل المسائل غنی وپرمحتوی می باشد که درتشریح حل مطالب بسیاروارزشمندی را یادآوری می کندونیز راه

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد شيمي آلی بخشی از دانش شيمي است که به بررسی هیدروکربن


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
شيمي آلی بخشی از دانش شيمي است که به بررسی هیدروکربن‌ها می‌‌پردازد. به همین دلیل به آن شيمي ترکیبات کربن نیز گفته می‌شود.
پسوند «آلی» یادگار روزهایی است که مواد شيميایی را بسته به این که از چه منبعی به دست می‌آمدند، به دو دسته معدنی و آلی تقسیم می‌کردند. مواد معدنی آنهایی بودند که از معادن استخراج می‌شدند و مواد آلی آنهایی که از منابع گیاهی یا حیوانی یعنی از موادی که توسط موجودات زنده تولید می‌شدند، به دست می‌آمدند. در واقع تا پیرامون سال ۱۸۵۰ بسیاری از شيميدانان معتقد بودند که خاستگاه مواد آلی باید موجودات زنده باشند و در نتیجه این

ادامه مطلب  
روش های نوین آموزش شيمي در مدارس و روش مبتنی بر IT در جهانی شدن آموزش شيمي


وزارت آموزش وپرورشآموزش وپرورش ...مدیریت آموزش وپرورش ... 100 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش عنوان مقاله:روش های نوین آموزش شيمي در مدارس و روش مبتنی بر IT در جهانی شدن آموزش شيمي تهیه وتنظیم: شماره پرسنلی:....  فهرست مطالبعنوانصفحهچكیده5مقدمه7تعریف و شرح10کاربرد و زیر شاخه ها10شيمي در ایران12علم شيمي13پیدایش دانش شيمي (Chemistry science) 14سیر تکامی و رشد 15طبقه‌بندی علم شيمي 16ارتباط بین علم شيمي و قرآن19جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش شيمي22مهارتهای لازم در محیط كار 28استفاده از رایانه در آموزش و یادگیری شيمي33آموزش شيمي در مدارس36فلسفه و اهداف جدید یاددهی و یادگیری شيمي39ابعاد مختلف سواد  شيمي41آموزش شيمي به صورت دو بُعدی47آموزش شيمي به صورت سه بُعد

ادامه مطلب  
شيمي عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


چارلزمورتیمرشيمي عمومی کامل  فارسیدرس شيمي عمومی ازدروس پایه واساسی کلیه ی رشته های مرتبط با شيمي است تا آنجا که یادمان است دبیران دلسوز شيمي دردوران دبیرستان دردرس شيمي مارابا کتابی به نام شيمي عمومی مورتیمرآشنا کردندکه بسیارو بخصوص دریادگیری مفهوم موازنه ی روابط واکنش های شيميایی بسیار سودمند بود بطوریکه هنوز نحوه ی موازنه واکنشهای شيميایی یک طرفه ودوطرفه یا برگشت پذیرازهمین کتاب آموخته ویادمان مانده است درواقع دبیران دلسوزشيمي دوره ی دبیرستان مارا درآن مقطع با کتابی پیشرفته ودانشگاهی ازنویسنده ای مسلط آشنا نمودند که اگرامروزبعضی ازما می توانند با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی دررشته ای غیرازشيمي درحل برخی مسائل نسبتأ سخت شيمي دانشگاه به فرددیگری کمک کرده وتعجب اورا باعث شوند نتیجه ی کاربزرگ  آن دبیران بزرگواردرآشنا نم

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در شركت داروسازی


گزارش کارآموزی در شركت داروسازی حكیم  با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود را مشاهده خواهید کرد و همچنین یک نسخه از آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.گزارش ذیل کاملا جامع و کامل بوده و از هر حیث تمام زیر زمینه های محل کارآموزی را پوشش می دهد شما پس از دانلود با استفاده از این گزارش آماده می توانید گزارشی جامع و کامل محیا ساخته و تحویل استادتان دهید یا با استفاده از این گزارش با طریق نوشتن یک گزارش کارآموزی حرفه ای آشنا شوید برای مشاهده بقیه گزارش های کارآموزی سایت ما می توانید از طریق منو کنار سایت و انتخاب گزینه کارآموزی های آماده به دیگر گزار

ادامه مطلب  
تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


تشریح وحل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی پیشرفته یا مدرنساکوراییدرمورد وبابت موضوع وکتاب مکانیک کوآنتومی یا فیزیک کوآنتومی کتابهای متعدد ازنویسندگان متعدد که خود این نویسندگان درمسائل مکانیک کوآنتومی صاحب نظرهستند تحریرشده است اما درمیان این کتابها ومنابع ازهمه بیشتر مکانیک کوآنتومی ساکورایی برای دانشجویان رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه والبته دانشگاههای دولتی به عنوان منبع ومرجع این درس تخصصی الزامی چهارواحدی معین ومعرفی شده ونیز برای دانشجویان رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی  دربعضی دیگرازدانشگاهها مثل پیام نور مکانیک کوآنتومی گاسویوریچ با ترجمه دکترجمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب مرجع ومنبع این درس تخصصی الزامی چهارواحدی معرفی شده است که حل المسائل فارسی کل مسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو از گاسیوریچ قبلأ درهمین

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد علم شيمي


 فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعداد18 صحفه    شيمي مطالعه ساختار خواص ترکیبات و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شيميایی و ترکیبات شيميایی که شامل اتمها، مولکولها و فعل و انفعالات بین آنها است. جدول تناوبی را هم مشاهده کنیدنگاه اجمالی تئوری اتمی پایه و اساس علم شيمي است. این تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شيمي به عنوان یک علم تاثیر بسزائی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می‌کند که در طول انجام یک واکنش شيميایی معمولی، مقدار ماده نیز تغییر نمی‌کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می‌ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند. این مطلب به طور

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


حل المسائل کامل دینامیکهایبلر(هایبر)ویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶معمولأ برخلاف انتظاراتی که داریم وبرای موضوعی دنبال راهنما وحل المسائل یا حداقل راهنمای روش حل هستیم کتابی که همه ی آنچه درجستجوی آنها هستیم درنزدیکی یا کنارماست این خلاصه ی روایت جستجو برای یافتن یک راهنما وحل المسائل بدون پیچیدگی وتو ضیحات فارسی یا انگلیسی است کتاب واقعأ سودمندومفید حل مسائل موسوم به حل المسائل هایبلر یا هایبرویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶چنین حالتی دارد این کتاب دربرگیرنده ی حل تمامی مسائل پایان فصل کتاب مکانیک تحلیلی ۱ کتاب مکانیک تحلیلی ۲ حل بسیاری ازمسائل فیزیک هالیدی که مرتبط با دینامیک است می باشد حل المسائلی که اگرچه انگلیسی است اما حل مسائل آنچنان ساده وبا عبارات ریاضی مناسب  انجام شده که متحیرکننده است بطوریکه درحل هرمسئله درس هم می دهد بدون

ادامه مطلب  
تاریخ علم شيمي


30 صشيمي علمی كه ازساختمان ماده وتغییرات باطنی ان صحبت می كند وبعبارت دیگرمی توان گفت كه شيمي ازتركیبات اتمهابحث می كند .انسان برای زندگی بهتربه موادی احتیاج داردكه بیشتر انهابطورطبیعی ساخته واماده نیست وناچاراست كه هریك رابنحوی تهیه نماید وازانهااستفاده مخصوصی نماید.علمی كه ازاین مواد بحث می كند شيمي نام دارد.به عقیده محقق هندیا((مهدی حسن )) لغت ((شيمي))ازكلمه چینی ((چین ای)) به مفهوم((عصاره طلاسازی))اشتقاق یافته است كه درلحجه فوكین واقع درجنوب چین كیمیا تلفظ می شود پس این خاطرنشان می كندكه فعالیتهای شيمي توسط اعراب وچینی هادرنواحی مذكورصورت میگرفته است واین لغت نیزبه وسیله بازرگانان عرب به غرب راه یافته است. هدف ازاین مقاله تحقیقی شناخت تاریخی شيمي میباشدبنابراین مطالب ان به وسیله فصول زیر مورد بررسی قرار می گیرد:     1 -فصل اول:دان

ادامه مطلب  
متن شيمي فیزیک متن فارسی شيمي فیزیک آتکینز - بارو


متن فارسی شيمي      فیزیک آتکینز   باروکارشناسی  مهندسی شيمي PDF83 صفحه  فارسیکیفیت    عالیدررشته ی مهندسی شيمي درس شيمي فیزیک ازدروس مهم است منبع این درس شيمي فیزیک نوشته ی آتکینز وبارو است که حقیقتأ کتاب بسیارمفیدی دراین باره تألیف کرده اند اما برای مقطع کارشناسی محتویات این کتاب زیاد است به عبارتی کل کتاب بارو مطالبی گسترده تراز مقدارمورد نیازوتعیین شده برای مقطع کارشناسی مهندسی شيمي دارد لذا این متن فقط همان مطالب مورد نیاز یک دوره ی درسی دانشجوی مهندسی شيمي درمقطع کارشناسی است حل المسائل این مبحث نیز که همراه با صورت سؤال وحل کامل وتشریحی مسائل شيمي فیزیک آتکینز بارو در ادامه ی محصولات ارایه خواهد شد شامل هم حل المسائل فارسی  وهم حل المسائل نسخه ی اص

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون


حل المسائل کاملمقاومت مصالحبی یر  جانسونجلد اول وجلد دومکاملکیفیت عالیمهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی ساخت وسازهادرمورد مقاومت مصالح کتب مختلفی از مؤلفین مختلف وجود دارد مثل هایبلر پوپوف ویلی لی که هریک نیز حل المسائلی دارند اما همانطورکه قبلأ بیان شده این حل المسائل فرق وتفاوت عمده واساسی با یکدیگر ندارند حل مسائل درهمه ازیک روش پیروی می کند لاکن برخی ترجیحأ تمایل به استفاده ازحل المسائل مربوط به اصل کتاب یک مؤلف استفاده کنند قبلأ درهمین فروشگاه حل المسائل مقاومت مصالح فارسی پوپوف حل المسائل نسخه اصلی هایبلر ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است اما این حل المسائل منظورمحصول ارایه شده دراینجا است حل المسائل کامل وباکیفیت عالی مقاومت مصالح بیرجانسون است تأکید برروی کیفیت به این دلیل است که همانگونه قبلأ بارها

ادامه مطلب  
حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح


حل  المسائل فارسی مقاومت  مصالح پوپوف حل  المسائل کامل وفارسی مقاومت مصالح جلد اول  و جلد دوم حل المسائل کامل وبه زبان فارسی از حل وتشریح کامل وبه زبان فارسی مقاومت مصالح جلد اول وجلد دوم از پوپوف برای رشته های مهندسی بویژه مهندسی مربوط به ساخت وسازها مکانیک  مهندسی عمران مهندسی شهرسازی مهندسی راه و سایر رشته های مهندسی درس بسیارمهم مقاومت مصالح توسط مؤلفین مختلفی نوشته شده ازجمله هایبلر یا هیبلر که حل المسائل مقاومت مصالح هایبلر سه فصل اول قبلأ درهمین فروشگاه ارایه شده ودرلیست محصولات موجود وقابل دریافت است اما به زبان اصلی است این حل المسائل کامل است وبه زبان فارسی منظور حل المسائل کامل وبه زبان فارسی پوپوف است که دراین محصول  حل المسائل کامل وفارسی هردو جلد اول وج

ادامه مطلب  
حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


راهنما وحل المسائل کاملأ فارسیفیزیک هالیدی براساس ویرایش متن جدید وآخرین متن فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیسجلدسوم نوروشاره هاحل فارسی وتشریح فارسی کل مسائل فیزیک هالیدی به انضمام هرآنچه ضمیمه  کتاب شده استدیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرینمبانی فیزیک باعنوان کلی فیزیک هالیدی نوشته ی دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین کتاب جامع وکامل مفاهیم اصلی فیزیک شامل مکانیک الکتریسیته ومغناطیس وشاره ها گرما ونور ومباحث ضمیمه شده دیگراست که درهرجلد به فصل های منفک شده ای تقسیم شده که حول یک مفهوم مثل مکانیک بحث می کند نوشته شده درمورد جلد اول خودش شامل کلیه مفاهیم مکانیک ازجمله حرکت دریک بعد دوسه بعد نیرو جرم وانرژی وکلیه مباحث مربوط پرداخته شده جلددوم با عنوان الکتریسیته

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل تمامی مسائل دینامیک - انیل چوپرا


حل المسائل کامل  حل تمامی مسائل دینامیکآنیل   چوپراحل مسائل دینامیک بسته به رشته های مختلف به حل المسائل متعددی تفکیک شده است اگرچه نظر شخصی برآن است که حل المسائل یک مورد نامطلوب برای تسلط بر مفاهیم والبته یادگیری واقعی مطالب علمی است وتنها دانستن روش حل مسئله ها آنهم با مطالعه ی دقیق متن درس کتاب وآشنایی با یک مفهوم ومطالعه وتفکردرحل نمونه مثالهای مسائل حل شده باید برای یک دانش آموز ودانشجو کفایت کند به عبارتی نباید نحوه ی درس خواندن به گونه ای باشد که برای حل مسائل نیاز به حل اصل مسئله ها با همان صورت مسئله وهمان اعداد باشد بلکه باید مبتنی بر آموخته ها باشد حل مسئله ها یعنی خودرا محک زدن به هرحال مسائل دینامیک درهمه ی رشته ها یک راه حل دارند واینکه مثلأ حل المسائل دینامیک فلان حل المسائل دینامیک فلان پر

ادامه مطلب  
پاورپوینت فرصت ها تهدیدها و افق های آینده شيمي ایران


فرمت فایل : پاورپوینت  قابل ویرایش  تعداد اسلاید: 50قسمت هایی از پاورپوینت:فرصت ها، تهدیدها و افق های آینده شيمي ایرانچرا  برنامه؟  سند علمی؟  نقشه جامع؟ سند چشم انداز؟برای اینکه یک تیرانداز به هدف بزند، در درجه اول باید هدف را بتواند تشخیص دهد و ببیند، در عرصه علمی نیز این موضوع واقعیت دارد. درصورتیکه تلاش های علمی بدون وجود چشم انداز، بی برنامه بدون هدایت و حمایت صحیح و درنهایت ارزیابی حدسی باشد، مطمئنا نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.مقایسه وضعیت علمی در رشته شيمي (مجموعه گرایشهای شيمي، شيمي فیزیك، شيمي آلی، شيمي معدنی، شيمي تجزیه، شيمي كاربردی، کریستالوگرافی، الکتروشيمي، شيمي بین رشته ای) كشورهای ایران و تركیه با توجه به كل اسناد علمی نمایه شده این گرایشها در بعد بین المللی و بر اساس داده های پا

ادامه مطلب  
تحقیق شيمي در كشاورزی


8 صفحه مجموعه رشته شيمي (شيمي محض، شيمي کاربردی، شيمي دبیری) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از مجموعه رشته های علوم پایه است. که اهمیت و جذابیت خاص خود را داراست. بدون شک علوم پایه، پایه تمامی علوم و کاربردها در جامعه است. کار در زمینه علوم پایه و تحقیقات و سرمایه گذاری در آن جزو افتخارات خاص هر ملتی است. این رشته توسط داوطلبان آزمون سراسری که در گروههای ریاضی و تجربی تحصیل کرده اند انتخاب می گردد. سابقه طولانی این علم در زندگی بشر گویای اهمیت خاص آن برای اوست. این علم در طول تاریخ، بخصوص در دهه های اخیر،توسعه روز افزونی را طی نموده است. اختصاص جوایز بزرگ در سطح جهانی به این رشته (از جمله جایزه نوبل) گویای اهمیت شایان این رشته تحصیلی است.تعریف و هدفدوره کارشناسی شيمي یکی از دوره های آموزش عالی است که دارای سه شاخه: شيمي محض، شيمي کا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله شيمي داروئی


دانلود مقاله شيمي داروئیتعداد ص:138فرمت:وردقابل ویرایشمقدمه:در ابتد لازم می‌دانم در مورد شيمي داروئی و تعریفاتی كه در این رشته وجود دارد صحبت كنم.ملاحضات اساسی شيمي داروئی:الف ـ تعریف: دكتر گلن اوت یوت شيمي داروئی را بطور مناسبی تعریف كرده است. در تعریف او، شيمي داروئی رشته‌ای است كه اصول شيمي و زیست شناسی را بكار گرفته است و دانشی می‌آفریند كه در آن، مواد درمانی حاصل می‌گردند. از اینرو شيمي‌داروئی‌دان‌ها نه تنها باید یك شيمي آلی‌دان قابلی باشند، بلكه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی، بخصوص بیوشيمي و فارماكولوژی داشته باشند. ارتباط شيمي داروئی با علوم دیگر در نمای زیر نشان داده شده است:    ب ـ تكامل تاریخی: آغاز درمان موثر با مواد شيميائی در قدمت خود محو شده است، زیرا قبل از آنكه تاریخ

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره شيمي ابر مولکول ها


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 50 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شيمي ابر مولکول ها شيمي ابر مولکول ها مفاهیم و ریشه شيمي ابرمولکول به آغاز شيمي مدرن باز می‌گردد. با توسعه شيمي ماکروسیکلها (Macrocyclic) در اواخر 1960 در این زمینه از شيمي، توسعه گسترده ای را آغاز نمود. شيمي سنتی برروی پیوند کوالانسی استوار است.  شيمي ابرمولکول به بررسی پیوند غیرکوالانسی و برگشت پذیر مانند پیوند هیدروژنی، کئوردیناسیون فلزی، نیروهای آب گریز، برهمکنش π-π و نیروهای الکتروستاتیک و.. استوار می‌باشد. تعریف جین-ماری لهن برنده جایزه نوبل 1987 درباره شيمي ماکروسیکل:  شيمي تجمعهای مولکولی، شيمي پیوندهای بین مولکولی اس

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد رشته شيمي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
رشته شيمي
هدف :
تواناییهای فارغ‌التحصیلان
گرایش‌های مقطع لیسانس:
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
ظرفیت پذیرش کل و گرایش مختلف
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
رشته‌های مشابه و نزدیک به این رشته
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
نکات تکمیلی
هدف :
شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان‌ها بررسی کند و رشته شيمي، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌

ادامه مطلب  
رشته شيمي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
رشته شيمي
هدف :
تواناییهای فارغ‌التحصیلان
گرایش‌های مقطع لیسانس:
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
ظرفیت پذیرش کل و گرایش مختلف
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
رشته‌های مشابه و نزدیک به این رشته
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
نکات تکمیلی
هدف :
شيمي علم اتم‌ها، پیوندها و مولکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان‌ها بررسی کند و رشته شيمي، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شيميایی را

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع شيمي ابر مولکول ها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 50 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شيمي ابر مولکول هاشيمي ابر مولکول هامفاهیم و ریشه شيمي ابرمولکول به آغاز شيمي مدرن باز می‌گردد. با توسعه شيمي ماکروسیکلها (Macrocyclic) در اواخر 1960 در این زمینه از شيمي، توسعه گسترده ای را آغاز نمود. شيمي سنتی برروی پیوند کوالانسی استوار است. شيمي ابرمولکول به بررسی پیوند غیرکوالانسی و برگشت پذیر مانند پیوند هیدروژنی، کئوردیناسیون فلزی، نیروهای آب گریز، برهمکنش π-π و نیروهای الکتروستاتیک و.. استوار می‌باشد. تعریف جین-ماری لهن برنده جایزه نوبل 1987 درباره شيمي ماکروسیکل: شيمي تجمعهای مولکولی، شيمي پیوندهای بی

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم


حل  المسائل کامل دوجلدیمکانیک   کوآنتومی  مدرن یا پیشرفته ی جان   جی     ساکورایی112 صفحه حل المسائل جلد اول131 صفحه حل المسائل جلد دومکیفیت جلد اول عالیکیفیت جلد دوم مطلوب وخوبمکانیک کوآنتومی شاخه یا به تعبیری زیرشاخه ای مهم ازعلم فیزیک ویک شعبه از فیزیک کوآنتومی است نام مکانیک بالاخص کوآنتومی شاید برای ایجاد این تصورکه این علم سخت وفهم ودرک آن دشواراست کافی باشد درحالیکه درحقیقت چنین نیست کسی که جدول ضرب را بلد نباشد ومفهوم ضرب را درک نکرده باشد برایش ضرب دو دردو هم دشوارخواهد بود این مطلب فقط جنبه ی تذکر برای این نویسنده وهمه ی افراد مثلی را داشت مکانیک کوآنتومی با شکست مکانیک کلاسیک درتوجیه پدیده هایی که در حدود میکروسکوپی عمل آنها بزرگ وغیر قا

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن گلی ن جیمز


حل المسائل کاملریاضیات مهندسی پیشرفته  مدرن رشته های مهندسی مکانیک مهندسی عمران وسایررشته هاگلین جیمزGlyn   Jamesکامل کیفیت عالی جلد اول ودومریاضیات مهندسی همان ریاضیات کاربردی ودر مهندسی ها بسیارمهم است قبل ازاین محصول هم متن کامل جلد اول ودوم ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ ترجمه ی ریاضیدان نامورایران پروفسوردکترعبدالله شیدفرونیزحل المسائل کامل هردوجلد این مجموعه ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است محصول حاضر حل المسائل کامل حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن از گلین جی مز شامل حل المسائل جلد اول ودوم بصورت نسخه ی اصلی وحل تمامی مسائل وکامل وجامع است درحل المسائل ریاضیات زبان بطورکلی اهمیت ندارد لذا این نسخه ی اصلی بدلیل کیفیت بالا وحل واضح ودرست مسائل وکیفیت تایپ

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل دینامیک ذرات ماریون


حل  المسائل کاملدینامیک    ذراتMarionدینامیک وحل مسائل مربوط به دینامیک جذابیت خاصی دارد چراکه قوه ی ابتکاردرکشف روش های نو وجدید حل مسائل را تحریک می کند می توان دررابطه ی اصلی یک مسئله روابط هم ارز را جایگزین نمود وازطریق تفسیرمعادله یا رابطه ی بدست آمده بسیاری از خصوصیات وکمیت هارا پیش بینی نمود روشن تراینکه با حل ابتکاری یک مسئله جواب درست چند سؤال تستی را به روشنی وبا اطمینان بدست آورد کاری که تعدادی از دانشجویان سر جلسه ی آزمون انجام می دهند وپاسخ درست گزینه های سؤالات تستی را بدست می آورنداما درمورد این محصول که حل المسائل کامل دینامیک ذرات هلد ماریون است این حل المسائل شامل حل کامل مسائل چهارده فصل از دینامیک ذرات است حل مسائل دراین حل المسائل زبان انگلیسی است اما فقط حل مسائل است وشرحی داده نشده

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi